Front cover image for Brieven en uitboezemingen van den Ouden Heer Smits

Brieven en uitboezemingen van den Ouden Heer Smits

... Smits
Print Book, Dutch, 1876-1881
Stemberg [etc.], 's-Gravenahage, 1876-1881
3 dl. ; 17 cm.
69424384
I. Zonder deeltitel. - 5de dr. II. Vervolg. III. Tweede vervolg