Front cover image for Caarte vande heerlykheyt van Melis Sant 1696

Caarte vande heerlykheyt van Melis Sant 1696

Map, Dutch, 1701
[uitgever niet vastgesteld], [Plaats van uitgave niet vastgesteld], 1701
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 49 x 69 cm
980374654
Met attestatie, gedateerd: den 11 July 1698
Met: Begrootinge vande Heerlykheyt ende jurisdictie van Melis Sant (Heyman van Dyck fecit)
Rechtsboven genummerd: No. 7
Behorend tot: Caert-boeck Voorne
Met schaalstok (200 Voornse roeden)
Schaal [ca. 1:5.000].