Front cover image for Campeering in Oorlogstijd van een Brigade of twee Divisien Artillerie bij een Armee ingedeeld zijnde volgens Reglement Ao. 1787 van de Keur-Brunswijk-Lunenburgsche Troupes

Campeering in Oorlogstijd van een Brigade of twee Divisien Artillerie bij een Armee ingedeeld zijnde volgens Reglement Ao. 1787 van de Keur-Brunswijk-Lunenburgsche Troupes

Gerard Moll (Former owner), Adriaan Rogge (Papermaker)
Manuscript Map, Dutch, 1787
manuscript ink drawing : yellow hand-coloring ; 45 x 57 cm on sheet 49 x 62 cm
1341395733
With extensive explanatory notes, entitled: "Renvoij voor de nevenstaande Campeering" (80 lines, 423 mm (height) x 212 mm (width))
Text inside right border: "Train Leeger Diep 686 voet, Breed 746. Voeten"; and: "Artillerie Leeger Diep 720. voet, breed 920. voeten"
With watermark of Adriaan Rogge from Zaandam (The Netherlands), showing his name, initials and a coat of arms showing a French lily