Front cover image for Film a critical introduction

Film a critical introduction

Maria Pramaggiore (Author), Tom Wallis (Author)
Boken henvender seg til studenter og andre med spesiell interesse for film, og forklarer teknikker og terminologi brukt i filmproduksjon og i filmkritikk. Boken fremhever kritisk tenkning og skriving om film og illustrerer basiselementer i filmkontekst. Del en lærer leseren å se komponenter i film som bilde, lyd og tekst i sammenheng. Del to viser hvordan man tolker elementer i kinofilm som kulturell institusjon. Videre ser man på sammenhenger mellom film og kultur. Inneholder diverse case-studier. Illustrasjoner i sort-hvitt hentet fra kjente filmer
Print Book, English, 2005
Laurence King, London, 2005
XV, 432 s. illustrations
9781856694421, 1856694429
1028319571
Ordliste: s. 399-410
Har bibliografi
Engelsk tekst