Front cover image for Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der ... Staten 's lands van Utrecht : mitsgaders van de ... Borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten. Verrykt met allerhande edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, handvesten ... Alle ... by eengebragt, en met de nodige reg. voorzien

Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten, der ... Staten 's lands van Utrecht : mitsgaders van de ... Borgemeesteren en Vroedschap der stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten. Verrykt met allerhande edicten van Keyzer Karel en Philips den tweeden, handvesten ... Alle ... by eengebragt, en met de nodige reg. voorzien

Print Book, Dutch, 1729-1733
by Jacob van Poolsum, Te Utrecht, 1729-1733
3 dl. + Register (in-8) ; in-2.
68841323
De delen I en III met gegraveerd titelblad: "Placaatboek 's lands van Utrecht (Utrecht 1729)"; dl. I met voortitel: Groot Utrechts placaatboek. Dl. IV o.d.t.: Generale inhoud van alle de placaten ... begrepen in ses registers, op het Groot Vtrechts Placaetboek
I,, II. (1729.) III, [IV]. (1733)