Front cover image for Het hondertjaarige jubilée wegens het stichten van den Amsterdamsche schouwburg, plechtiglyk geviert den 7 van Loumaant, in den jaare 1738.

Het hondertjaarige jubilée wegens het stichten van den Amsterdamsche schouwburg, plechtiglyk geviert den 7 van Loumaant, in den jaare 1738.

Fredrik Duim, Izaak (Amsterdam) (Printer)
Print Book, Dutch, 1738
by Izaak Duim, Boekverkoper, bezuiden 't Stadhuis., Te Amsterdam., 1738
[8], 35 p. ; in-8 (17 cm)
65370150
Collatieformule: *⁴ A-B⁸ [C]²