Front cover image for Identyfikacja antropogenicznych oddziaływań na wody i ocena ich skutków na przykładzie zlewni Górnej Narwi : praca zbiorowa

Identyfikacja antropogenicznych oddziaływań na wody i ocena ich skutków na przykładzie zlewni Górnej Narwi : praca zbiorowa

Print Book, Polish, 2005
Instytut Systemów Inżynierii Środowiska. Politechnika Warszawska, Warszawa, 2005