Front cover image for Les politiques locals de civisme a Europa exemples de convivència i d'implicació ciutadana

Les politiques locals de civisme a Europa exemples de convivència i d'implicació ciutadana

Print Book, Catalan, 2008
Diputació Barcelona, [Barcelona], 2008