Front cover image for Pas caarte vande Gryen-Cust en Adaows Qua Quaas tuhessen de Serraliones en C. de Tres Puntas

Pas caarte vande Gryen-Cust en Adaows Qua Quaas tuhessen de Serraliones en C. de Tres Puntas

Map, Undefined, [ca. 1684]
bij Joannes van Keulen Boeck-ver cooper en graad boog maecker by de nieuwe-brug inde gekroonde Lootsman, t'Amsterdam, [ca. 1684]
Kaarten (vorm)
1 krt. : kopergrav. ; 50 x 59 cm, totaal 50 x 88 cm.
902602162
Met Prevelegie voor 15 Jaer
Profielen: Vertooningen en gedaantens der landen aan de Gryn kust van Adaows Qua Quaas tusschen Sierra Liones en C. de Tres Puntas
Met 3 schaalstokken (Duytsche mylen, Spaensche mylen, Eng. en Fran. Mylen)
Schaal [ca. 1:2.500.000].