Front cover image for Practica et arte di cavalleria, of Oeffeningh en konst des rydens ... met byvoegingh van een Gebit-boeck, handelende van de toomingh der paerden, en wat daer aen dependeert : leerende een berijder de paerden nae haer natuer en aert t'onderwijsen en af te richten : desgelycks, hoe hy deselve ten soodanigen eynde tot çierlijcke en wel-voegende manieren gewennen sal ... met byvoegingh van een Gebit-boeck, handelende van de toomingh der paerden, en wat daer aen dependeert

Practica et arte di cavalleria, of Oeffeningh en konst des rydens ... met byvoegingh van een Gebit-boeck, handelende van de toomingh der paerden, en wat daer aen dependeert : leerende een berijder de paerden nae haer natuer en aert t'onderwijsen en af te richten : desgelycks, hoe hy deselve ten soodanigen eynde tot çierlijcke en wel-voegende manieren gewennen sal ... met byvoegingh van een Gebit-boeck, handelende van de toomingh der paerden, en wat daer aen dependeert

Christophorus Lieb (Author), Simon de Vries (Translator)
Print Book, Dutch, 1671
by Johannes Ribbius, t'Utrecht, 1671
[6], 150, [2], 20, [24] p. : ill. ; 38 cm.
66878862
Het Gebit-boeck met eigen titelp. en paginering, maar met doorlopende katernsignatuur o.d.t.: Gebit-boeck, of kort en grondigh bericht van de gebitten en de toomingh der paerden