Front cover image for Tadeusz Kościuszko w literaturze polskiej : antologia, 1746-1946

Tadeusz Kościuszko w literaturze polskiej : antologia, 1746-1946

Print Book, Polish, [1946]
Nakł. Księgarni St. Kamińskiego, Krakoẃ, [1946]