Front cover image for Teatr Żydowski w Polsce : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Warszawa, 18-21 października 1993 roku

Teatr Żydowski w Polsce : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Warszawa, 18-21 października 1993 roku

Print Book, Polish, 1998
Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1998