Front cover image for Teatr żydowski w Polsce materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Warszawa, 18-21 października 1993 roku

Teatr żydowski w Polsce materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Warszawa, 18-21 października 1993 roku

Print Book, Polish, 1998
Wydaw. Uniw. Łódz., Łódź, 1998