Front cover image for Waerachtige verclaringe vanden oorspronc der beroerte in Enghelandt, by wien deselve acte is aenghericht, ende wat graven en edelen aldaer ghevanghen zijn op den xix. februarij na den nieuwen stijl, anno 1601

Waerachtige verclaringe vanden oorspronc der beroerte in Enghelandt, by wien deselve acte is aenghericht, ende wat graven en edelen aldaer ghevanghen zijn op den xix. februarij na den nieuwen stijl, anno 1601

Print Book, Dutch, [1601]
Na de copye die ghedruckt is tot London by Robert Barker
by Jacob Corneliss Vennecool, Tot Delff, [1601]
.. cm.
66863440