Front cover image for Znanost (brez) mladih Zgodnje stopnje znanstvene kariere skozi perspektivo spola

Znanost (brez) mladih Zgodnje stopnje znanstvene kariere skozi perspektivo spola

Ana Hofman
Publikacija je nastala kot rezultat mednarodnega raziskovalnega projekta GARCIA - Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji (http://garciaproject.eu/). Cilj projekta je raziskovanje, oblikovanje in izvajanje posebnih ukrepov za ustvarjanje enakih možnosti med spoli v akademskem okolju (visokem šolstvu in raziskovanju). Na podlagi analize na makro-, mezo- in mikroravni publikacija obravnava spolno zaznamovane asimetrije na visokošolskih in raziskovalnih institucijah, s poudarkom na raziskovalkah/raziskovalcih na začetku znanstvenih karier, ki so zaposlene/zaposleni za določen čas. Z osredotočanjem na osebne izkušnje znanstvenic/znantvenikov, ki vstopajo v akademsko okolje, se prispevki poglabljajo v dinamike spolno zaznamovanih vsakdanjih praks v akademskem okolju in razkrivajo slepe pege v obstoječih poskusih uveljavljanja načela enakih možnosti v visokošolskih in raziskovalnih institucijah
eBook, Undefined, 2017
ZRC SAZU, Založba ZRC, Ljubljana, 2017
1 Online-Ressource (193 p.)
9789612549824, 9789612549817, 9612549826, 9612549818
1366209347
Slovenian