Front cover image for Auto, ty i ja; milość maszyn; powieść

Auto, ty i ja; milość maszyn; powieść

Print Book, Polish, [1925]
Wydawnictwo Bibljoteki dzieł wyborowych, Warszawa, [1925]
166 pages 18 cm.
79787658