Front cover image for Auto, Ty i Ja : (miłość maszyn) : powieść

Auto, Ty i Ja : (miłość maszyn) : powieść

Print Book, Polish, 1925
Wydawnictwo Bibljoteki Dzieł Wyborowych, Warszawa, 1925
Biblioteka Dzieł Wyborowych (1924), t. 41, R. 2, t. 41 (Ogólnego zbioru serja 2, tom 54)
Powieść polska 20 w
166, [1] s. ; 19 cm.
297599487