Front cover image for Dzieła Juliusza Słowackiego

Dzieła Juliusza Słowackiego

Print Book, Polish, 1909
1. krytyczne wyd. zbiorowe View all formats and editions
Nakł. Księgarni W. Gubrynowicza, We Lwowie, 1909
10 volumes : illustrations ; 21 cm
4640406
t. 1. Wiersze drobne
t. 2. Powieści poetyckie
t. 3. Powieści poetyckie
t. 4. Król Duch
t. 5. Dramaty
t. 6. Dramaty
t. 7. Dramaty
t. 8. Dramaty
t. 9. Dramaty i przekłady
t. 10. Proza