Front cover image for Folia Orientalia

Folia Orientalia

Journal, Magazine, English, 1959
Enigma Press, Kraków, 1959
Czasopismo naukowe
20 cm.
0015-5675
839203139
Numeracja pierwszego zeszytu: t. 1, fasc. 1 (1959)
Opis na podstawie: vol. 29 (1992/1993)
Od vol. 39 (2003) [ed. in chief Andrzej Zaborski]
Od vol. 39 (2003): Wydaw. Oddziału PAN
Od vol. 41 (2005): 24 cm