Front cover image for Jesteśmy świadkami : Wspomnienia bylych więźniów Majdanka

Jesteśmy świadkami : Wspomnienia bylych więźniów Majdanka

Print Book, Polish, 1969
641545119
. Wybór i wstȩp Czeslaw Rajca, Elzbieta Rosiak [u.] Anna Wiśniewska. (1.wyd.)<br>(Lublin): Wyd-wo Lubelskie (1969). 457 S.m. Abb.u. Taf. [Wir sind Zeugen. Erinnerungen früherer Häftlinge von
Majdanek, poln.]