Front cover image for Predhodna študijska dela za sanacijo Kozoderčeve jame : študija

Predhodna študijska dela za sanacijo Kozoderčeve jame : študija

Naloga obravnava raziskavo kontaminiranosti zemljin v starem odlagališču odpadkov-Kozoderčeva jama- s pesticidi DDT, DDE, dieldrin, endrin, klorbenzilat, tetradifon, atrazin, simazin, propazin, prometrin, alaklor in kot celokupno organsko onesnaženje. Kontaminirane zemljine je mogoče le deloma deponirati na odlagališču komunalnih odpadkov, večino je potrebno obdelati. Poskus imobilizacije pesticidov v zemljinah je uspel le deloma in ni zadovoljil kriterijev, da bi lahko tako obdelani odpadki ostali na prodnatem terenu
Print Book, Slovenian, 1989
ZZV, Maribor, 1989
29 str. & 11 cit.lit.
440780103
Naloga za Pinus Rače