Front cover image for Substrater og laan i romansk og germansk : studier i lyd- og ordhistorie

Substrater og laan i romansk og germansk : studier i lyd- og ordhistorie

Viggo Brøndal (Dissertant)
Thesis, Dissertation, Danish, 1917
G.E.C. Gad, Kjøbenhavn, 1917
ThesisCopenhagen