Front cover image for W litworowych i piarżystych kolebach

W litworowych i piarżystych kolebach

Print Book, Polish, 1982
Wydawn. Literackie, Kraków, 1982