Front cover image for Zbuntowane wiersze : o je̜zyku poezji stanu wojennego

Zbuntowane wiersze : o je̜zyku poezji stanu wojennego

Print Book, Polish, 1998
Wydawn. WiS, Poznań, 1998